Warning: The magic method QodeInstagramApi::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer229259/public_html/smartkoben.pl/wp-content/plugins/qode-instagram-widget/lib/qode-instagram-api.php on line 90

Warning: The magic method QodeTwitterApi::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer229259/public_html/smartkoben.pl/wp-content/plugins/qode-twitter-feed/lib/qode-twitter-api.php on line 91
Smartkoben.pl | HISZPANIA – NALEPKI OSTRZEGAJĄCE PRZED MARTWYM POLEM
Zadzwoń do nas

HISZPANIA – NALEPKI OSTRZEGAJĄCE PRZED MARTWYM POLEM

HISZPANIA – NALEPKI OSTRZEGAJĄCE PRZED MARTWYM POLEM

ZALECENIA GENERALNEJ DYREKCJI DO SPRAW TRANSPORTU DROGOWEGO W HISZPANII –
NALEPKI OSTRZEGAJĄCE PRZED MARTWYM POLEM

Generalna Dyrekcja ds. Transportu Drogowego w Hiszpanii opublikowała instrukcję, która weszła w życie 28 września 2021 r. Jest ona dostępna pod wskazanym poniżej adresem w języku hiszpańskim – Instruccion_VEH_21_05.pdf (dgt.es) Przedmiotowa instrukcja dotyczy fakultatywnego oznakowania pojazdów za pomocą nalepki ostrzegającej o martwym polu.

Na dzień dzisiejszy nie wprowadzono jeszcze obowiązku oznakowania pojazdu przedmiotową naklejką, dlatego też za jej brak nie będą nakładane kary. Niemniej jednak stosowne oznakowanie pojazdu jest przez hiszpańską Dyrekcję zalecane, ponieważ ma ono na celu zapobieganie wypadkom stanowiącym konsekwencję niezauważenie pojazdu znajdującego się w tzw. martwym polu.

Powyższe zalecenia dotyczą następujących kategorii pojazdów:

  1. pojazdów służących do przewozu osób z więcej niż 9 miejscami siedzącymi, wliczając kierowcę (M2 i M3) – chodzi o autobusy, autokary, minibusy;
  2. pojazdów służących do przewozu towarów kategorii N1 (dmc < 3,5 t), N2 (dmc od 3,5 t do 12 t) i N3 (dmc > 12 ton);
  3. pojazdów służących do transportu odpadów na obszarach miejskich (N2 i N3).

W powyższym zakresie przewidziano jednak pewne wyjątki. Najważniejszy z nich dotyczy braku konieczności oznakowywania pojazdów, których konstrukcja nie umożliwia zamontowania nalepki. Przedmiotowe nalepki nie mogą bowiem zasłaniać tablic rejestracyjnych, świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, w które dany pojazd musi być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ani ograniczać pola widzenia kierowcy.

Poniżej przedstawiamy w formie graficznej typ nalepek przyporządkowany do poszczególnej kategorii pojazdów oraz prawidłowy sposób ich rozmieszczania.
Co istotne wysokość, na której muszą znajdować się nalepki, nie zmienia się i niezależnie od rodzaju pojazdu zawsze wynosi od 0,90 do 1,50 m od ziemi.

Pojazdy typu M2 I M3 – autobusy i autokary

Pojazdy służące do transportu lekkiego towarów – poniżej 3,5 t (typu N1)

Pojazdy służące do transportu ciężkiego towarów – powyżej 3,5 t (typu N2 i N3)

Ciągniki siodłowe z przyczepą